Stwardnienie rozsiane dopamina

neurologiczne.pl & stwardnienie rozsiane dopaminaDystonie .. stwardnienie rozsiane ) oraz przyczyny związane z przyjmowaniem leków ( lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid ). Natomiast postacie wczesnodziecięce powstają wskutek urazu okołoporod ...