Spinal muscular atrophy

neurologiczne.pl & spinal muscular atrophyRdzeniowy zanik mięśni .. spinal muscular atrophy ) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie i dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. Choroba prowadzi do postępującej niepełnosprawności w wieku dziecięcym a ostatecznie do śmierci. Częstość występowania ...