Spect padaczka

neurologiczne.pl & spect padaczkaBadania obrazowe mózgu .. SPECT ) Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego. Badanie to polega na dożylnym podaniu substancji znakowanej izotopem ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie typu napadów padaczkowych, stanu ogólnego chorego, działań niepożądanych leków. Poc ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywa ...