Napięcie mięśni czaszki

neurologiczne.pl & napięcie mięśni czaszkiObjawy wodogłowia .. napięcia mięśniowego, zaburzenia wzroku, poszerzenie powierzchniowych żył czaszki. Postępujące nieleczone wodogłowie przyczynia się do zaburzenia i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka. W niektórych przypadkach związanych z ...