Skurcz naczyniowy tętniaka

neurologiczne.pl & skurcz naczyniowy tętniakaKrwotok podpajęczynówkowy .. skurcz naczyń ( np. nimodypina ) Powikłania krwotoku podpajęczynówkowego Do powikłań krwotoku podpajęczynówkowego należą: powtórne krwawienie, którego ryzyko jest większe w ciągu doby od pęknięcia tętniaka, skurcz naczyniowy o naj ... Skurcz naczyniowy po operacji tętniaka .. skurcz naczyniowy. Ile on może potrwać i czy można w jakiś sposób skrócić czas jego trwania? Czym może grozić długie utrzymywanie się tego skurczu? Słyszałam, że może to grozić poważnymi powikłaniami. Skurcz naczyniowy jest ciężki ...