Rakowatość opon mózgowo

neurologiczne.pl & rakowatość opon mózgowoRakowatość opon mózgowo - rdzeniowych Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych występuje w przypadku guzów litych tj. raku piersi, raku płuc, czerniaku, nowotworach przewodu pokarmowego, chłoniakach i białaczce. Przerzuty rozprzestrzeniają się drogą krwionośną, okołonacz ...