Przemieszczanie się płynu mózgowo rdzeniowego

neurologiczne.pl & przemieszczanie się płynu mózgowo rdzeniowegoJamistość rdzenia kręgowego .. przemieszczanie się płynu mózgowo - rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych lub krwawienia podpajęczynówkowego. Objawy jamist ...