Zapis EMG w dystrofi mięśniowej

neurologiczne.pl & zapis EMG w dystrofi mięśniowejDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. zapisu EMG ( elektomiografia ), oznaczenia poziomu CK ( kinaza kreatyny ),wykonania biopsji mięśnia oraz badania genetycznego. Brak jest skutecznej metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchennea. Lekiem z wyboru są kortykosteroidy ...