Powstawanie glejaka

neurologiczne.pl & powstawanie glejakaJamistość rdzenia kręgowego .. powstawanie jam należą: uraz rdzenia kręgowego, przemieszczanie się płynu mózgowo - rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych l ... Ryzyko guza mózgu przy długotrwałym katarze i zapaleniu zatok .. powstawania guzów mózgu ( glejaków czy coś takiego ). To prawda czy fałsz? Na pewno sam katar i zapalenie zatok nie są powodem powstawania guzów mózgu. Mogą natomiast być objawem zmian w obrębie samych zatok. Najlepiej wykonać CT ...