Okołonaczyniowa przestrzeń płynowa

neurologiczne.pl & okołonaczyniowa przestrzeń płynowaOgniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. okołonaczyniowych Virchowa - Robina. Bruzdy okolic skroniowych są szersze, na tle odcinkowego zaniku korowego. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. W sekwencji DWI - EPI w zakresie ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. okołonaczyniowe Virchowa - Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półk ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normie, Wskazana obserwacja kliniczna i kontrola MR. Czy ktoś z pańs ...

Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie substancji białkowej nadkomorowej. Po stronie lewej w obrębie substancji białej nieco większa przeszczeń płynowa wielkości 0,9 cm sugerując obecność poszerzonej przeszczeni Virchofa Robina ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ