Poprzeczna mielinoza

neurologiczne.pl & poprzeczna mielinozaDemielinizacja .. poprzeczne zapalenie rdzenia; - choroba Devica; - mielinoza środkowa mostu; - zmiany demielinizacyjne obwodowego układu nerwowego np. zespół Guillaina - Barrego. ...