Stan padaczkowy objawy

neurologiczne.pl & stan padaczkowy objawyGwiaździaki .. stanowią większość glejaków. Występują częściej u mężczyzn niż kobiet, średnio po 35 rż. Objawami klinicznymi są: napady padaczkowe, zaburzenia pamięci, zmiany osobowości. Gwiaździaki można podzielić na kilka typów: gwiaździak wie ...