Naczyniaki móżdżkowe

neurologiczne.pl & naczyniaki móżdżkoweNaczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa, czyli choroba von Hippla - Lindaua, jest kolejnym i rzadko spotykanym zaburzeniem nerwowo - skórnym o podłożu genetycznym i dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Do objawów choroby należ ... Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. naczynia tętnicze w okolicy kąta mostowo - móżdżkowego .Po stronie lewej kompleks nerwowy bez zmian. Co z tego wynika? Pierwsza część opisu jest prawidłowa. Co do dalszej części, w przypadku torbieli pajęczynówki uciskającej na pr ...