Krwaik nadtwardówkowy

neurologiczne.pl & krwaik nadtwardówkowyKrwiak nadtwardówkowy .. krwawienia jest rozerwana tętnica oponowa, rzadziej krwawienie z zatok żylnych opony twardej. Powiększający się krwiak powoduje ucisk i przemieszczenie tkanki mózgowej, co może doprowadzić do wgłobienia mózgu ( przemieszczenie czę ...