Immunoglobuliny miastenia

neurologiczne.pl & immunoglobuliny miasteniaDiagnostyka i leczenie miastenii .. immunoglobuliny ) oraz plazmaferezę, która polega na oczyszczeniu osocza krwi z przeciwciał i jest zabiegiem bezpiecznym stosowanym zwłaszcza w zaostrzeniach choroby. Zaleca się także usunięcie grasicy szczególnie przy podejrzeniu ...