Drżenia zamiarowe

neurologiczne.pl & drżenia zamiaroweBadanie zborności ruchów .. drżenie zamiarowe uniemożliwiające dokładne wycelowanie i dotknięcie nosa. Podobnym badaniem jest próba palec - palec. Badanie diadochokinezy, czyli zdolności chorego do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych np. wkręcania żar ... Choroba Wilsona .. drżenie spoczynkowe lub zamiarowe, drżenie ramion, zaburzenia mowy i połykania, niepewny chód, pogorszenie sprawności ruchowej, ślinienie, sztywność i kurcze mięśni, kręcz karku, napady padaczkowe, zaburzenia zachowania i osobowoś ... Ataksja .. drżenie zamiarowe, dysmetria, trudności w wykonaniu szybkich naprzemiennych ruchów, zaburzenie mowy ( fonacji ), zaburzenie ruchu gałek ocznych ( oczopląs ), obniżone napięcie mięśni i osłabienie siły mięśniowej. Do uszkodzenia mó ...

Inne zaburzenia ruchowe .. drżenia zamiarowego służy próba palec - nos, palec - palec, pięta - kolano. Natomiast drugi rodzaj drżenia, drżenie spoczynkowe występuje w spoczynku przy odciążonej kończynie, zmniejsza się bądź ustępuje podczas wykonywania ruchó ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. drżenie zamiarowe, dysmetria, zaburzenia ruchów naprzemiennych, oczopląs, mowa skandowana, zmiany w piśmie, spadek napięcia mięśniowego. Do przyczyn schorzenia należą: uszkodzenie móżdżku, zapalenie, guzy móżdżku, stwardnienie roz ...