Chorzy na dystrofia mięśniowa Beckera

neurologiczne.pl & chorzy na dystrofia mięśniowa BeckeraDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. chorobą dziedziczoną w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ). Oznacza to, że choroba ujawni się u wszystkich mężczyzn ( mają jeden chromosom X ), którzy otrzymali zmutowany gen w chromosomie X od matki. Natomiast ko ... Dziedziczenie dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera .. chory na dystrofię mięśniową Duchennea lub Beckera przekaże swojemu potomstwu zmutowany gen ? Może przekazać chory gen córce, wtedy będzie nosicielką, zachoruje gdy również matka przekaże gen córce, gdy jest albo nosicielką albo c ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ