Drobne ogniska hyperintensywne w T2 i

neurologiczne.pl & drobne ogniska hyperintensywne w T2 iWypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. drobne 5 mm ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogniskiem przebudowy tłuszczowej. Co oznaczają wypukliny, które zwężają otwór międzykręgowy. Czy się to leczy? Z ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również dem ... Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. drobne ogniska hyperintensywne w obrazach t2 - zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do różnicowania pomiędzy zmianami demielinizacyjnymi a naczyniopochodnym ...

Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. drobne średnicy do 5mm ogniska hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę o analizę wyniku rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekar ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są z ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. środkowej KB. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakte ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowyc ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po poda ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. drobne zmiany widoczne również w obrębie ciała modzelowatego. Podnamiotowo zmian o podobnym charakterze nie stwierdza się. Układ komorowy w normie. Przestrzenie podpajęczynówkowe w normie. W badaniu angio MR główne pnie tętnicze k ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych Mam 35 lat, od 10 lat miewam bóle głowy, ostatnio nasilone, neurolog skierowała mnie na rezonans główy. wynik: W obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych widoczne podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. drobne ognisko o średnicy 5 mm hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmianie naczyniopochodnej . Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. C ...

Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależnym, nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej zmiany bliznowate na tle poniedokrwiennym, możliwe pochodzenie pozapalne lu ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym Niedawno moje dziecko miało robione badanie MR głowy. Okazało się, że po obu stronach rogów czołowych komór bocznych pojawiły się ogniska hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyj ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ