Demielinizacyjnym pierwotnym

neurologiczne.pl & demielinizacyjnym pierwotnymMożliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. demielinizacyjnego. Zaznaczone poszerzenie układu komorowego i wewnątrz czaszkowych przestrzenii płynowych przymózgowych. W sitowiu obecne jest okrężne pogrubienie błony śluzowej. W uzupełnieniu chciałbym dodać, że żona została sk ... Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej .. demielinizacyjnym wtórnym, w badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położony po pośrodkowo,nieuciśnięty,nieposzerzony. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ