Czynniki ryzyka stwardnienia rozsianego

neurologiczne.pl & czynniki ryzyka stwardnienia rozsianegoStwardnienie rozsiane .. czynniki środowiskowe ( np. infekcje wirusowe ). Patogeneza stwardnienia rozsianego Za genetycznym uwarunkowaniem stwardnienia rozsianego przemawia fakt, iż u osób spokrewnionych z osobą chorą na SM w pierwszej linii ryzyko zachor ...