Cykliczne napadowe wymioty u dzieci

neurologiczne.pl & cykliczne napadowe wymioty u dzieciMigrena .. cykliczne wymioty; - migrena brzuszna; - łagodne napadowe dziecięce zawroty głowy. 4. Migrena siatkówkowa objawiająca się, jako mroczki i zaniewidzenia. 5. Powikłania migreny - migrena przewlekła ( napady migreny występują przez p ...