Plazmafereza w miastenii

neurologiczne.pl & plazmafereza w miasteniiDiagnostyka i leczenie miastenii .. plazmaferezę, która polega na oczyszczeniu osocza krwi z przeciwciał i jest zabiegiem bezpiecznym stosowanym zwłaszcza w zaostrzeniach choroby. Zaleca się także usunięcie grasicy szczególnie przy podejrzeniu grasiczaka. Dorota Koz ...