Zastawki odprowadzające płyn mózgowo rdzeniowy

neurologiczne.pl & zastawki odprowadzające płyn mózgowo rdzeniowyLeczenie wodogłowia .. zastawki komorowo - otrzewnowej odprowadzający nadmiar płynu mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnej. Zapobiega to powikłaniom w postaci wgłobienia i śmierci mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym badaniem diagnostycznym jest t ...