Zapalenie naczyniowe uszkodzenie mózgu

neurologiczne.pl & zapalenie naczyniowe uszkodzenie mózguZespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. zapalenie, guzy móżdżku, stwardnienie rozsiane, powikłania naczyniowe. Zespół parkinsonowski Zespół parkinsonowski jest wynikiem uszkodzenia układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej. Charakteryzuje się obecnością wzmożo ...