Zaniki wieloukładowe

neurologiczne.pl & zaniki wieloukładoweZanik wieloukładowy Zanik wieloukładowy ( MSA, mulitiple system atrophy ) jest rzadko rozpoznawaną chorobą, w której występują zaburzenia układu autonomicznego, czyli układu odpowiedzialnego za reakcje niezależne od naszej woli ( np. wydzielanie soku ...