Zanik odbytu

neurologiczne.pl & zanik odbytuUrazy rdzenia kręgowego .. zanik mięśni, drżenie mięśni, zniesienie odruchów w kończynie ) i utraty czucia w miejscu zaopatrywania przez uszkodzone korzenie z porażeniem pęcherza moczowego i odbytnicy, zaburzeniem erekcji i ejakulacji włącznie. Wstrząśnieni ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. zanik pourazowy? ). Innych zmian nie wykazano. EEG: Zapis prawidłowy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tyle z badań które odbyły się w 2001 roku TK, pod koniec stycznia tego roku m ... Zaburzenia pamięci i niedowład jednej strony ciała po wypadku .. zaniki pamięci. Jaką rehabilitację można zastosować, żeby mu pomóc? Czy odzyska pamięć? Rehabilitację należy ustalać z lekarzami na oddziale. Podczas hospitalizacji odbywa się ona na terenie szpitala ( przychodzi pan rehabilitant ...

Zanik czucia od pasa w dół po operacji przepukliny kręgosłupa lędźwiowego Jestem po trzech operacjach przepukliny kręgosłupa ( odcinek lędźwiowy ). Odbyły się pół roku temu. Po drugiej operacji straciłam czucie od pasa w dół. Lekarz twierdzi, że jest to wynik długotrwałej choroby, a konkretnie ucisku na ...