Brak odruchu mrugania

neurologiczne.pl & brak odruchu mruganiaObjawy wodogłowia .. brak odruchu mrugania. Pojawia się osłabienie siły i sprawności ruchów kończyn, drgawki, zanik mięśni, wzrost napięcia mięśniowego, zaburzenia wzroku, poszerzenie powierzchniowych żył czaszki. Postępujące nieleczone wodogłowie prz ...