Wariant vergi

neurologiczne.pl & wariant vergiZmienność anatomiczna przegrody przezroczystej .. wariant postaci wąskiej jamy przegrody przezroczystej i vergi przestrzeń podpajęczynówkowa nieco szersza w okolicy czołowej i skroniowej. Co to znaczy? Opis CT przedstawia zmienność anatomiczną przegrody przezroczystej, zwykle bez ... Drobna torbielka cavum Vergae .. wariant anatomiczny stanu prawidłowego ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Komora_Vergi ). Okrężny przerost śluzówki w zatoce szczękowej jest wynikiem stanu zapalnego. Natomiast torbiel powinna zostać skonsultowana z neurologiem lub ne ... Jama przezroczysta i jama Vergi .. wariantem anatomicznym. Najczęściej obserwowana jest u dzieci, potem samoistnie zanika. ...

Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. wariant anatomiczny, tzw. dodatkowa komora mózgu. Częściej obserwuje się ją u dzieci, zwykle zanikają samoistnie. ...