Utrata umiejętności czytania

neurologiczne.pl & utrata umiejętności czytaniaAleksja, agrafia, amnezja .. utracie umiejętności czytania ( słowa pisanego ). Może być tylko częściowa ( aleksja bez agrafii ) lub całkowita. Częściowa aleksja charakteryzuje się niemożnością czytania wyrazów, jako całości przy zachowanej umiejętności litero ...