Uszkodzenie płata ciemieniowego

neurologiczne.pl & uszkodzenie płata ciemieniowegoApraksja .. uszkodzenia płata ciemieniowego półkuli dominującej i spotykana jest dość często. Apraksja wyobrażeniowa Apraksja wyobrażeniowa obejmuje brak umiejętności wyobrażenia ruchu ( jedzenie, ubieranie ) oraz jego spontanicznego planowan ... Aleksja, agrafia, amnezja .. uszkodzenia lewego płata ciemieniowego. Agrafia Agrafia jest zaburzeniem obejmującym utratę zdolności pisania i zwykle literowania. Agrafia powstaje w wyniku uszkodzenia w obrębie płata ciemieniowego półkuli dominującej. Może równ ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. uszkodzeniu płatów mózgowych, tj. czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnieni ...