Urazy mózgu a śpiączka

neurologiczne.pl & urazy mózgu a śpiączkaKrwotok śródmózgowy .. urazy. Objawy krwotoku śródmózgowego Do objawów krwotoku śródmózgowego należą: ból głowy, wymioty, zaburzenia ruchowe i czuciowe, zaburzenia mowy, zaburzenia przytomności, w przypadku krwotoku do mózgu nawet śpiączka i niedowład c ...