Tyłomózgowie skład

neurologiczne.pl & tyłomózgowie składMózgowie .. Tyłomózgowie składające się z mostu i móżdżku. Most jest poprzeczną wyniosłością leżącą między konarami mózgu i zawiera jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Móżdżek z kolei składa się z części śro ...