Szyszynka mózgowa

neurologiczne.pl & szyszynka mózgowaMózgowie .. szyszynka, czyli gruczoł wydzielania dokrewnego, który reguluje rytm dnia i nocy oraz wpływa na okresowe zmiany w gonadach. W podwzgórzu znajduje się kolejny ważny gruczoł dokrewny - przysadka odpowiedzialna za wytwarzanie i wydzi ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. szyszynki, układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym proble ... Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. szyszynki widoczna jest drobna struktura o płynowej IS, bez ewidentnych cech wzmocnienia kontrastowego o wym 5mm mogąca odp. torbieli. Poza tym obraz mózgowia w granicach normy. Badanie bez powodów do niepokoju. Jednak warto wykon ...

Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. szyszynki struktura płynowa IS mogąca odpowiadać torbieli wielkości 5mm. Badanie II ( bez kontrastu ) to: cechy wyraźnego,symetrycznego zaniku korowego obu płatów czołowych oraz przestrzeń płynowa przymózgowa jest obustronnie posz ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. szyszynki o dłuższym wymiarze 7mm. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe są prawidłowe. Uwidoczniony odcinek rdzenia kręgowego nie zawiera ognisk patologicznego sygnału. Opis nie jest jednoznaczny, ... Torbiel na szyszynce u dziecka a nadpobudliwość .. szyszynka miernie powiększona. Czy powinnam się martwić i czy to może mieć wpływ na jej pobudzenie? Warto wykonać badania hormonalne bHCG, AFP oraz ważne jest czy zaburzone jest krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego. Jeśli wyniki s ...

Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. szyszynki o średnicy 7mm. Poszerzony zbiornik wielki z towarzyszącą niewielką hypoplazją przylegających części móżdżku. W obrębie prawej części migdałka gardłowego struktura torbielowata. Martwię się tym opisem. Badanie było robio ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec czy to cos groznego i co z tym dalej powinienem zrobic Tworzenie się zwapnień w w ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. szyszynki o wymiarach 1x1.Wielkość ilekroć powtarzam badanie jest zawsze taka sama.Chodzi o to że mam częste bóle głowy,dziwne wrażenie jakbym miała coś w głowie.W ostatnim badaniu rezonansu magnetycznego wyszło mi dodatkowo coś t ...

Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. szyszynki 9x10 mm - przysadkę mózgową o nieco wypukłym górnym zarysie, o wymiarach ok 10x13x8mm, bez uchwytnych zmian ogniskowych - skrzyżowanie nerwów wzrokowych nieprzemieszczone, nieuciśnięte - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ...