Stereotaktyczne leczenie dystonii

neurologiczne.pl & stereotaktyczne leczenie dystoniiNeurochirurgiczne leczenie dystonii .. stereotaktyczna polegająca na umieszczeniu elektrod w obrębie gałki bladej. Elektrody hamują przewodzenie sygnału pobudzającego gałkę bladą dzięki stymulatorowi wszczepionemu podskórnie w okolicy podobojczykowej. Metoda ta przynos ... Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. stereotaktyczne stosowane są w leczeniu m.in. choroby Parkinsona, dystonii, czy drżenia samoistnego. Przed każdym zabiegiem stereotaktycznym konieczne jest wykonanie u chorego badań neuroobrazowych tj. rezonans magnetyczny i tomog ... Leczenie operacyjne dystonii .. stereotaktycznych . W trakcie takiej operacji pacjent jest wybudzany celem wykonania śródoperacyjnego badania neurologicznego. Następnie w II etapie implantowany jest stymulator pod skóra klatki piersiowej lub brzucha oraz przepro ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ