Stan zapalny ośrodkowego układu nerwowego

neurologiczne.pl & stan zapalny ośrodkowego układu nerwowegoWirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. stania się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszych wirusów należą: enterowirusy, adenowirusy, wirus oprysz ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. stanu chorego. Śmiertelność w grzybiczym zapaleniu OUN jest wysoka. Dorota Kozera Literatura: 1 ) Z. Dziubek: Choroby zakaźne i pasożytnicze . 2 ) J. Cianciara, J. Juszczyk: Choroby zakaźne i pasożytnicze . ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ