Skutki wirusowego zapalenia układu nerwowego

neurologiczne.pl & skutki wirusowego zapalenia układu nerwowegoWirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. skutkiem bezpośredniego przedostania się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszych wirusów należą: enterowir ...