Skurcz naczyniowy

neurologiczne.pl & skurcz naczyniowyKrwotok podpajęczynówkowy .. skurcz naczyniowy o największym nasileniu między pierwszym a drugim tygodniem, wodogłowie związane z gromadzeniem się krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej oraz wewnątrz komór, napady padaczkowe, zaburzenia gospodarki wodno - elek ... Migrena .. skurczu naczyniowego w obrębie tętnicy szyjnej, w dalszej kolejności do rozkurczu i pojawienia się objawów bólowych. Istotne są również czynniki metaboliczne i genetyczne. Napady migreny mogą być prowokowane przez wiele czynników. ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. skurczu naczyń, zamknięcia ich światła materiałem zatorowym tj. blaszka miażdżycowa, skrzep. Należy skonsultować się z lekarzem i ustalić możliwą przyczynę oraz leczenie przyczynowe ( farmakologiczne ). ...

Skurcz naczyniowy po operacji tętniaka .. skurcz naczyniowy. Ile on może potrwać i czy można w jakiś sposób skrócić czas jego trwania? Czym może grozić długie utrzymywanie się tego skurczu? Słyszałam, że może to grozić poważnymi powikłaniami. Skurcz naczyniowy jest ciężki ...