Sekwencja Se FSE flair dwi

neurologiczne.pl & sekwencja Se FSE flair dwiOgniska w płacie czołowym i skroniowym .. sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska po ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. sekwencjach FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych ( glowa bez kontrastu ). W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoc ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie u ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperi ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższon ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność l ...

Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. sekwencjach SE w obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontro ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykaz ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. sekwencji SE I FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrągłego kształtu i średnicy do ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. sekwencjach SE, FSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym sro ...

Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. sekwencjach SE, FSE, w płszczyznach poprzecznej, strzałkowej w obrazach T1, T2zaleznych i FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Ukł ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ