Rozmiary guzów

neurologiczne.pl & rozmiary guzówGuzy czaszki .. rozmiarach może powodować ból głowy. Do łagodnych guzów czaszki należą również torbiele, włókniak kostniejący lub niekostniejący czy niektóre przypadki guza olbrzymiokomórkowego. Chrzęstniakomięsak ( łac. chondrosarcoma ) to zmian ...