Rehabilitacja w dystrofii miotonicznej

neurologiczne.pl & rehabilitacja w dystrofii miotonicznejDystrofia miotoniczna .. rehabilitacja zapobiegająca osłabieniu mięśni i pomagająca zachować sprawność fizyczną. Okresowo należy przeprowadzać kontrolne badanie EKG ( raz w roku ) i badania okulistyczne. Podobnym zespołem jest choroba Rickera, która różni ... Różnice między miotonią Beckera a dystrofią miotoniczną Beckera .. rehabilitacyjne pomagają? Jeśli tak, to czy można wyleczyć się całkowicie dzięki samym zabiegom? Czy wiek, w którym nasiliły się objawy ma znaczenie dla przebiegu choroby? Nie, nie oznacza to tego samego. Rehabilitacja jest jak na ...