Rehabilitacja jamistości rdzenia kręgowego

neurologiczne.pl & rehabilitacja jamistości rdzenia kręgowegoJamistość rdzenia kręgowego .. rehabilitację. Podobne zmiany mogą występować w rdzeniu przedłużonym, moście czy śródmózgowiu i nosić odpowiednie do swojej lokalizacji nazwy np. jamistość opuszki ( jamy w rdzeniu przedłużonym ). Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. ...