Rdzenia choroba układu nerwowego

neurologiczne.pl & rdzenia choroba układu nerwowegoGrzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością np. w wyniku długotrwałego procesu chorobowego, leczeni ... Demielinizacja .. rdzenia; - choroba Devica; - mielinoza środkowa mostu; - zmiany demielinizacyjne obwodowego układu nerwowego np. zespół Guillaina - Barrego. ...