Klebsiella u noworodka

neurologiczne.pl & klebsiella u noworodkaRopne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. Klebsiella. U noworodków i niemowląt najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych jest Escherichia coli, Strptococcus pyogenes, Psudomonas aeruginosa, Klebsiella. Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych jest najczęściej ...