Wartość ciśnienia płynu mózgowo rdzeniowego

neurologiczne.pl & wartość ciśnienia płynu mózgowo rdzeniowegoBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. wartości dla PMR Prawidłowy płyn mózgowo rdzeniowy jest przejrzysty i wodojasny. Jego ciśnienie waha się od 50 do 200 mm Hg. Liczba krwinek białych ( limfocytów i monocytów ) nie powinna przekraczać 5 /mm3 a erytrocyty w ogóle nie ... Prawidłowe wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego Wartości ciśnienia płynu mózgowo - rdz. - podano 50 - 200 mm Hg, a nie H2O ( ? ). W niektórych piśmiennictwach wartości faktycznie podawane są w jednostkach H20. W artykule korzystano z informacji zaczerpniętych z *Neurologii* pod ...