Nowotwór szyszynka

neurologiczne.pl & nowotwór szyszynkaGuzy okolicy szyszynki .. Nowotwory okolicy szyszynki Nowotwory okolicy szyszynki stanowią 0,5 - 1 proc. wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych. Dzieli się ja na trzy grupy: nowotwory miąższu szyszynki ( szyszyniak - pinealocytoma, szyszyniak zarodkowy ...