Leczenie dystonii toksyna

neurologiczne.pl & leczenie dystonii toksynaDystonie .. Leczenie dystonii W leczeniu dystonii uogólnionej stosuje się lewodopę, natomiast w przypadku dystonii ogniskowej najczęściej toksynę botulinową, której efekt działania utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ponadto skuteczne ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. Leczenie neurochirurgiczne dystonii stosowane jest jedynie w przypadkach dystonii ogniskowej niepodlegających leczeniu objawowemu, nieskuteczności leczenia toksyną botulinową oraz w postaci uogólnionej. Najczęstszym zabiegiem jest ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ