Przeciwciała przeciw grasicy

neurologiczne.pl & przeciwciała przeciw grasicyDiagnostyka i leczenie miastenii .. przeciwciała przeciwko receptorom dla acetylocholiny oraz tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwy ...