Postępujące wodogłowie

neurologiczne.pl & postępujące wodogłowieObjawy wodogłowia .. Postępujące nieleczone wodogłowie przyczynia się do zaburzenia i opóźnienia rozwoju psychoruchowego dziecka. W niektórych przypadkach związanych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego występuje gorączka, perforacja błony bębenko ...