Obszar o podwyższonej is w obrazach T2 zależnych

neurologiczne.pl & obszar o podwyższonej is w obrazach T2 zależnychWykrzepiony tętniak .. obszar o wymiarach9,6x7,9mm9 ( projekcja poprzeczna )x8,7mm( projekcja czołowa ). Obszar ten ma nieco podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka ...

Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotn ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. obszarów o podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. obszarów podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryc ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ