Plazmafereza stwardnienie rozsiane

neurologiczne.pl & plazmafereza stwardnienie rozsianeDiagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. plazmaferezę, czyli oczyszczanie osocza krwi, np. z przeciwciał. W celu usprawnienia chorego wykorzystuje się leczenie objawowe. Do farmakologicznego zmniejszenia napięcia mięśniowego stosuje się m.in. baklofen a w osłabieniu siły ...